شیك طب پرشیا
درباره شرکت

id : 28759
نام : شیك طب پرشیا
پروانه بهره برداری : 123/69644
تلفن کارخانه : 2156391516
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سرو 16 ،قطعه 123 اف
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آزادی خ شهید زارع پلاك 17 واحد 24

دستگاه رادیوگرافی تك دندان

شیك طب پرشیا

270000 : عدد

یونیت دندانپزشكی

شیك طب پرشیا

1000 : تن

اتوكلاو دندانپزشكی نوع B

شیك طب پرشیا

1000 : تن