شركت بافر تك
درباره شرکت

id : 28712
نام : شركت بافر تك
پروانه بهره برداری : 123/24235
تلفن کارخانه : 2623831965
تلفن دفتر مرکزی : 88127453-88115155
آدرس کارخانه : شهرك پرند میدان فن آوری بلوار فن آوری جنوبی خیابان بلوط قطعه 113 سی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كارگر شمالی خیابان فكوری شماره 18 طبقه 3 واحد 6

یو پی اس صفر ثانیه

شركت بافر تك

70 : تن

تابلوی كنترل صنعتی

شركت بافر تك

10 : تن

شارژر باطری

شركت بافر تك

40 : تن

ترانسفورماتور

شركت بافر تك

20 : تن