سینا كارت
درباره شرکت

id : 28689
نام : سینا كارت
پروانه بهره برداری : 39367
تلفن کارخانه : 2156418141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان فناوری،ابتدای بلوار فناوری جنوبی،نبش خیابان یاس، قطعه D-16
آدرس دفتر مرکزی : جاده قدیم كرج مقابل دام وطیور خیابان 29 جنب كوچه 6 شرقی پلاك73

كارت هوشمند مغناطیسی

سینا كارت

80 : تن