سها موتور پرند
درباره شرکت

id : 28664
نام : سها موتور پرند
پروانه بهره برداری : 123/52552
تلفن کارخانه : 2156871125
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان توسعه ،بلوار گلستان ،خیابان نرگس،C115 قطعه
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شهیدوحیددستجردی،بین خ ولیعصروبلوارآفریقا شماره 297طبقه دوم شرقی وسوم غربی

قطعات موتورهای برقی

سها موتور پرند

250 : تن

استاتور ماشین های برقی

سها موتور پرند

2000 : تن

روتور ماشین های برقی

سها موتور پرند

6000 : تن