توسعه خدمات هور سپهر سامان
درباره شرکت

id : 28479
نام : توسعه خدمات هور سپهر سامان
پروانه بهره برداری : 6148
تلفن کارخانه : 2156418479
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار توسعه، نبش خیابان لاله، قطعه D66
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی پرند- بلوار توسعه- نبش خیابان لاله- قطعه D66

بازسازی و نوسازی موتور هواپیما

توسعه خدمات هور سپهر سامان

1000 : تن