پرتو ناب الكترونیك
درباره شرکت

id : 28416
نام : پرتو ناب الكترونیك
پروانه بهره برداری : 123/52146
تلفن کارخانه : 1229-4218737
تلفن دفتر مرکزی : 33912351
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی پرند بلوار فناوری جنوبی خیابان صنوبر شماره 41-42-43 سی
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ سعدی خ اكباتان نبش كوچه تابان ساختمان پارسیان طبقه چهارم

وایرهای شمع ودلكو

پرتو ناب الكترونیك

700 : تن

سنسور

پرتو ناب الكترونیك

500 : تن