پتساصنعت
درباره شرکت

id : 28413
نام : پتساصنعت
پروانه بهره برداری : 37144
تلفن کارخانه : 88147626
تلفن دفتر مرکزی : 88147626
آدرس کارخانه : شهرك پرند خ فرخنده خ صنوبر قطعه 74 سی
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه همت نبش شیراز جنوبی پ 2

كامپیوتروبردهای كنترل

پتساصنعت

150 : تن

بردمدارات چاپی

پتساصنعت

150 : تن

تجهیزات شبكه ALN

پتساصنعت

200 : تن

ابزارماشینهای ابزاردقیق

پتساصنعت

200 : تن