پارس آب طلای ناب
درباره شرکت

id : 28391
نام : پارس آب طلای ناب
پروانه بهره برداری : 123/26559
تلفن کارخانه : 2156417139
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز2 - خ صنعت - خ فناوری جنوبی - كوچه صنوبر - قطعه 75 C
آدرس دفتر مرکزی : شهر پرند بلوار صنعت میدان فناوری خیابان فناوری جنوبی خیابان صنوبر پلاك c75

بخور تنفسی كمپرسوری

پارس آب طلای ناب

450 : تن