ابرك كالا
درباره شرکت

id : 28245
نام : ابرك كالا
پروانه بهره برداری : 17124
تلفن کارخانه : 12294391192-5
تلفن دفتر مرکزی : 12294391192-5
آدرس کارخانه : شهرك نصیرآباد نبش خیابان شمشاد 3پلاك ان 1 و ان 2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك نصیرآباد خ شمشاد 3پ 8/1 و 8/6

ابر

ابرك كالا

150 : تن

سیم ظرفشوئی

ابرك كالا

500 : عدد

اسكاچ

ابرك كالا

500 : عدد