یعقوب قاسمی
درباره شرکت

id : 28134
نام : یعقوب قاسمی
پروانه بهره برداری : 31854
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان فدائیان اسلام - چهارراه بعثت - روبروی باسكول
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فدائیان اسلام - چهارراه بعثت - روبروی باسكول

پرلیت دانه بندی شده

یعقوب قاسمی

700 : تن

اسیاب گندم چكشی

یعقوب قاسمی

150 : تن