هوارام
درباره شرکت

id : 28168
نام : هوارام
پروانه بهره برداری : 9974
تلفن کارخانه : 6814635
تلفن دفتر مرکزی : 6814635
آدرس کارخانه : خ 17شهریورخ مستضعفین روبروی انبارشهیدخوشدل
آدرس دفتر مرکزی : خ 17شهریورخ مستضعفین روبروی انبارشهیدخوشدل

برج خنك كننده

هوارام

1000 : تن

هواساز

هوارام

100 : تن

یونیت هیتر

هوارام

150 : تن