ورژ پطروسیان
درباره شرکت

id : 27971
نام : ورژ پطروسیان
پروانه بهره برداری : 127/22534
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جنب چلوكبابی اسلامی صنعتكده آنی
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات چاپ

ورژ پطروسیان

200 : تن