آبفا کولاک
درباره شرکت

id : 3165
نام : آبفا کولاک
تلفن : ۰۲۱۳۶۲۹۸۵۰۱و۰۲۱۳۶۲۹۸۵۰۲
فکس : 2136298502
آدرس : شرق تهران شهربازی ۱۵خرداد مجتمع خدماتی رفاهی طبقه اول واحد۲و3

مخازن پلی اتیلن

آبفا کولاک

- : انواع

تصفیه آب و فاضلاب

آبفا کولاک

- : انواع