نوآوران ارتباطات امید
درباره شرکت

id : 27861
نام : نوآوران ارتباطات امید
پروانه بهره برداری : 23118
تلفن کارخانه : 2122921456
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد - جنب بانك ملی - پ 1122 - ط 2
آدرس دفتر مرکزی : خ شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، پ 1122، ط 2

فرستنده ویدئو

نوآوران ارتباطات امید

30 : تن

فرستنده تلویزیونی دیجیتال كابلی (DVB-C cable)

نوآوران ارتباطات امید

30 : تن

گیرنده دیجیتال ماهواره ای

نوآوران ارتباطات امید

20 : تن

گیرنده دیجیتال زمینی

نوآوران ارتباطات امید

1000000 : عدد