نصرالله آقاجان
درباره شرکت

id : 27821
نام : نصرالله آقاجان
پروانه بهره برداری : 25683
تلفن کارخانه : 5621156-5631214
تلفن دفتر مرکزی : 5621156-5631214
آدرس کارخانه : خ مولوی چهارراه وحدت اسلامی شماره 1112-1112
آدرس دفتر مرکزی : خ مولوی چهارراه وحدت اسلامی شماره 1112-1112

ترانس سه فاز

نصرالله آقاجان

100 : تن

شارژر باطری

نصرالله آقاجان

3000 : تن

ترانس برای منابع تغذیه

نصرالله آقاجان

600 : تن

ماشین دوخت پلاستیك

نصرالله آقاجان

1000 : تن