میعاد صنعت
درباره شرکت

id : 27699
نام : میعاد صنعت
پروانه بهره برداری : 52627/127
تلفن کارخانه : 6691119
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سه راه آذری بطرف میدان آزادی بعدازدوراهی بوتان
آدرس دفتر مرکزی : null

سوپاپ

میعاد صنعت

5000000 : متر مربع