مهندسی پزشكی راضیه
درباره شرکت

id : 27586
نام : مهندسی پزشكی راضیه
پروانه بهره برداری : 32536/127
تلفن کارخانه : 891113
تلفن دفتر مرکزی : 891113
آدرس کارخانه : خیابان ولیعصركوچه دانشكیان شماره26
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصركوچه دانشكیان شماره26

چكش رفلكس پزشكی

مهندسی پزشكی راضیه

450 : تن

ابزار ووسایل پزشكی

مهندسی پزشكی راضیه

1350 : تن

جرم گیر دندان

مهندسی پزشكی راضیه

1150 : تن

تجهیزات برقی -پزشكی برای درمان

مهندسی پزشكی راضیه

4000 : تن