مهندسی بهین سامانه فردا
درباره شرکت

id : 27581
نام : مهندسی بهین سامانه فردا
پروانه بهره برداری : 11149
تلفن کارخانه : 88319111
تلفن دفتر مرکزی : 88319111
آدرس کارخانه : میدان 7 تیر ابتدای مفتح جنوبی كوچه طهورث پ 12
آدرس دفتر مرکزی : میدان 7 تیر ابتدای مفتح جنوبی كوچه طهورث پ 12

ضبط صوت

مهندسی بهین سامانه فردا

300 : تن