مهدی ذوالفقاری - به متین
درباره شرکت

id : 27511
نام : مهدی ذوالفقاری - به متین
پروانه بهره برداری : 127/6288
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ابعلی منطقه صنعتی خرمدشت ابتدای ج سیاه سنگ 11متری صاحب
آدرس دفتر مرکزی : null

چرخ باردستی چهارچرخ

مهدی ذوالفقاری - به متین

20900 : تن