منوچهر شیخ حجت اله طالقانی
درباره شرکت

id : 27423
نام : منوچهر شیخ حجت اله طالقانی
پروانه بهره برداری : 127/21616
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پونك مقابل دوازده متری طالقانی
آدرس دفتر مرکزی : null

سیم ظرفشوئی

منوچهر شیخ حجت اله طالقانی

90000 : عدد