منگان
درباره شرکت

id : 27418
نام : منگان
پروانه بهره برداری : 127/61118
تلفن کارخانه : 2166813364
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده قدیم كرج - خیابان 17 شهریور( شاد آباد)-ضلع شمال شرقی میدان شهید بوربور- پلاك 411
آدرس دفتر مرکزی : تهران - كیلومتر 5 جاده قدیم كرج - خیابان 17 شهریور- پلاك 411