منظومه صنعت
درباره شرکت

id : 27417
نام : منظومه صنعت
پروانه بهره برداری : 16251
تلفن کارخانه : 88835518
تلفن دفتر مرکزی : 88835518
آدرس کارخانه : خیابان دكترمفتح خیابان شهیدشیرودی بن بست روبی پلاك 3
آدرس دفتر مرکزی : خیابان دكترمفتح خیابان شهیدشیرودی بن بست روبی پلاك 3

واشرلاستیكی

منظومه صنعت

20 : دستگاه

الكترودهای گرافیتی

منظومه صنعت

200 : دستگاه