یزدفوم
درباره شرکت

id : 3113
نام : یزدفوم
تلفن : ۵۵۸۱۰۴۱۹-۰۲۱ و۲۲۳۱۸۳۸۷-۰۲۱و۵۵۵۹۲۶۵۵-۰۲۱
فکس : ۵۵۶۱۵۹۰۷-۰۲۱و ۵۵۵۹۲۵۹۳-۰۲۱
آدرس : تهران، خیابان خیام، کوچه منوچهر خانی، پاساژ موسوی مهر، پلاک ۱۶

فوم پفکی

یزدفوم

- : انواع

ورق میگروسل

یزدفوم

- : انواع