محمودغدیری پور
درباره شرکت

id : 27175
نام : محمودغدیری پور
پروانه بهره برداری : 29989
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان پانزده خرداد
آدرس دفتر مرکزی : خیابان پانزده خرداد

قاب چراغهای روشنائی

محمودغدیری پور

15000 : عدد

لامپهای فلورسنت

محمودغدیری پور

150000 : تن