فروزان آذر
درباره شرکت

id : 3086
نام : فروزان آذر
تلفن : 36303505 (41)
فکس : 36303505 (41)
آدرس : کیلومتر10 جاده تهران-پنجاه متر پایین تر از زیر گذر کندرود به سمت تبریز-پشت غذا خوری سبز دشت

دستگاه اوگر حلزونی

فروزان آذر

- : حلزونی

بسته بندی تک توزین

فروزان آذر

- : انواع

دستگاه بسته بندی

فروزان آذر

- : پرکن