محمود شالی
درباره شرکت

id : 27133
نام : محمود شالی
پروانه بهره برداری : 127/44116
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران میدان رسالت خ هنگام روبروی21متری شمیران نوپ 315
آدرس دفتر مرکزی : تهران میدان رسالت خ هنگام روبروی21متری شمیران نوپ 315

ماسك صنعتی

محمود شالی

62000 : تن