محمدرضافولادی ومسعود شهرام نژاد
درباره شرکت

id : 26991
نام : محمدرضافولادی ومسعود شهرام نژاد
پروانه بهره برداری : 7781
تلفن کارخانه : 77339359-61
تلفن دفتر مرکزی : 77339359-61
آدرس کارخانه : خ سازمان آب خ ششم غربی شماره 23
آدرس دفتر مرکزی : خ سازمان آب خ ششم غربی شماره 23

ابر

محمدرضافولادی ومسعود شهرام نژاد

60 : تن

سیم ظرفشوئی

محمدرضافولادی ومسعود شهرام نژاد

30 : تن