محمدرضادائی زاده
درباره شرکت

id : 26974
نام : محمدرضادائی زاده
پروانه بهره برداری : 127/31728
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ فدائیان اسلام ایستگاه دولت آبادمقابل پمپ بنزین ? شهیدی پور
آدرس دفتر مرکزی : null

تجهیزات پستهای برق

محمدرضادائی زاده

2280 : تن