محمد آجودان زاده
درباره شرکت

id : 26694
نام : محمد آجودان زاده
پروانه بهره برداری : 127/25444
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج شادآبادآخرخ شهیدعزیزی داخل مجتمع صنعتی وحدت
آدرس دفتر مرکزی : null

مشعل گازی

محمد آجودان زاده

4800 : تن

قفسه فلزی

محمد آجودان زاده

2000 : تن