محمد - جمال الدین و كاظم متقیان
درباره شرکت

id : 26681
نام : محمد - جمال الدین و كاظم متقیان
پروانه بهره برداری : 127/36382
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بزرگراه رسالت خ غلامحسین كردجنب كردستان 6 شرقی
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه رسالت خ غلامحسین كردجنب كردستان 6 شرقی

ترموستات

محمد - جمال الدین و كاظم متقیان

200 : تن