مبتكر ماشین
درباره شرکت

id : 26575
نام : مبتكر ماشین
پروانه بهره برداری : 15613
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج آبعلی كیلومتر 26 مجتمع صنعتی خرمدشت خ سوم شماره 3
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشینهای تزریق زیره كفش

مبتكر ماشین

28000 : تن