ماشین های اداری بعثت
درباره شرکت

id : 26555
نام : ماشین های اداری بعثت
پروانه بهره برداری : 14181
تلفن کارخانه : 2176212658
تلفن دفتر مرکزی : 2166716336
آدرس کارخانه : خیابان سوم شرقی پلاك 318 و 319
آدرس دفتر مرکزی : میدان حسن اباد خ حافظ شمالی خ سرهنگ سخایی ك 1

پرفراژ دستی

ماشین های اداری بعثت

2000 : تن

ترمینال الكتریكی (نوع ردیفی)

ماشین های اداری بعثت

2700 : تن

رك خارجی سیستم های الكتریكی

ماشین های اداری بعثت

1300 : تن

چراغ های پروژكتوری

ماشین های اداری بعثت

5000 : تن

كانكتور كواكسیال

ماشین های اداری بعثت

88 : تن

میكروفون های كنفرانس

ماشین های اداری بعثت

11500 : تن

بلندگوی ستونی

ماشین های اداری بعثت

2800 : تن

میكروفون بدون سیم

ماشین های اداری بعثت

125 : تن

پرده نمایش موتوردار (پرده ویدیو پروژكتور)

ماشین های اداری بعثت

125 : تن

دالی

ماشین های اداری بعثت

225 : تن