گروه صنعتی دانا
درباره شرکت

id : 26374
نام : گروه صنعتی دانا
پروانه بهره برداری : 127/13615
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده آبعلی سازمان15متری خیابان امام حسین پلاك 25
آدرس دفتر مرکزی : null

هزارخارفرمان

گروه صنعتی دانا

14600 : تن

وسائل اتصال الكتریكی

گروه صنعتی دانا

14600 : تن

مجموعه فیوز خودرو

گروه صنعتی دانا

44800 : تن

فشنگی اب وروغن

گروه صنعتی دانا

220000 : تن

جعبه فلزی

گروه صنعتی دانا

9000 : تن

تجهیزات جانبی مخابراتی

گروه صنعتی دانا

8078 : تن

استوپ ترمز

گروه صنعتی دانا

3980 : تن