قلم خودكار ایران
درباره شرکت

id : 26118
نام : قلم خودكار ایران
پروانه بهره برداری : 29125
تلفن کارخانه : 7881321
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج آبعلی روبروی بانك ملی
آدرس دفتر مرکزی : null

خودنویس

قلم خودكار ایران

0.05 : تن

خودكار

قلم خودكار ایران

324000 : عدد

مداد تراش رومیزی

قلم خودكار ایران

300000 : عدد