ايمن خودرو شرق
درباره شرکت

id : 2975
نام : ايمن خودرو شرق
تلفن : 051-35424004
فکس : 051-35424044
آدرس : كيلومتر 60 جاده مشهد –شهرك صنعتي بينالود

رادیو پخش

ايمن خودرو شرق

- : رادیو پخش 1DIN

کمربند

ايمن خودرو شرق

- : پريز دو تايي و پريز استاتيك MVM