املاح ایران
درباره شرکت

id : 2963
نام : املاح ایران
تلفن : 88067828-30
فکس : 2-2060 و 2908 و 3194(0233454 )و88037020
آدرس : تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان 64 - پلاک 29کد پستی: 1436995181

سولفات سدیم

املاح ایران

- : جمبو

نمک تابان

املاح ایران

- : قوطی