فنی مهندسی پردازش تصویرجم
درباره شرکت

id : 25885
نام : فنی مهندسی پردازش تصویرجم
پروانه بهره برداری : 5582
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سعادت آبادخیابان بیست ونهم پلاك 59طبقه اول
آدرس دفتر مرکزی : سعادت آبادخیابان بیست ونهم پلاك 59طبقه اول

دستگاه مانیتورینگ

فنی مهندسی پردازش تصویرجم

600 : عدد