فاراتل
درباره شرکت

id : 25739
نام : فاراتل
پروانه بهره برداری : 27516
تلفن کارخانه : 2166819495
تلفن دفتر مرکزی : 2166711111
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج كیلومتر3خ صنایع فلزی خ 17شهریور-35متری تهران بتون
آدرس دفتر مرکزی : خ انقلاب خ استاد نجات الهی كوی كندوان شماره 21

ترانسفورماتور

فاراتل

1000 : تن

یو پی اس صفر ثانیه

فاراتل

2500 : متر مربع

وسایل كنترل ولتاژ

فاراتل

68 : مترمكعب

شارژر باطری

فاراتل

12 : مترمكعب

جاباطری

فاراتل

1350 : تن