غلامرضامطلوبی
درباره شرکت

id : 25712
نام : غلامرضامطلوبی
پروانه بهره برداری : 14667
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ دكتر شریعتی بالاترازمیرداماد ك بهشت یك پ 39
آدرس دفتر مرکزی : خ دكتر شریعتی بالاترازمیرداماد ك بهشت یك پ 39

ماشین حساب

غلامرضامطلوبی

100 : تن

ساعت مچی و...

غلامرضامطلوبی

500 : تن

ساعت رومیزی

غلامرضامطلوبی

1875 : دستگاه