غلامحسین محمودیان
درباره شرکت

id : 25677
نام : غلامحسین محمودیان
پروانه بهره برداری : 12677
تلفن کارخانه : 9121184811
تلفن دفتر مرکزی : 9121184811
آدرس کارخانه : ج ساوه كیلومتر4ایستگاه سركوره نبش گاراژخاورمیانه
آدرس دفتر مرکزی : ج ساوه كیلومتر4ایستگاه سركوره نبش گاراژخاورمیانه

الكتروموتورهای یونیورسال بالای یك اسب ACDC

غلامحسین محمودیان

142000 : تن

دستگاه ابزارتیزكن

غلامحسین محمودیان

40000 : تن