علی لاجوردی
درباره شرکت

id : 25516
نام : علی لاجوردی
پروانه بهره برداری : 16362
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ دماوندضلع شرقی میدان امامت جنب قنادی پارت
آدرس دفتر مرکزی : خ دماوندضلع شرقی میدان امامت جنب قنادی پارت

چاپ فیلم

علی لاجوردی

8000 : تن

چاپ وظهور عكس

علی لاجوردی

35250 : تن