بهنام معدن
درباره شرکت

id : 2918
نام : بهنام معدن
تلفن : 021-88526117
فکس : 88526118
آدرس : تهران-خ خرمشهرآپادانا-پلاک204واحد 4غربی

فلدسپات پتاسیک

بهنام معدن

- : انواع

کائولن

بهنام معدن

- : انواع

بنتونیت

بهنام معدن

- : انواع

پودرهای صنعتی ومعدنی

بهنام معدن

_ : عدد