توسن کشف
درباره شرکت

id : 2917
نام : توسن کشف
تلفن : 2268473022206900
فکس : 22671138
آدرس : تهران ، خیابان قیطریه ، خیابان برادران سلیمانی شرقی ، کوچه لاله ، پلاک 20 کدپستی: 1938874731

اکتشاف و بهره برداری

توسن کشف

- : کانسار آهن

اکتشاف

توسن کشف

- : مس پورفیری وطلا

اکتشاف طلا

توسن کشف

- : محدوده رکن آباد