عصر دانش افزار
درباره شرکت

id : 25321
نام : عصر دانش افزار
پروانه بهره برداری : 34548
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : دكتربهشتی بین بزرگراه مدرس خ قائم مقام فراهانی پ 386
آدرس دفتر مرکزی : null

كامپیوتروبردهای كنترل

عصر دانش افزار

20 : تن

مجموعه كابلهاوتجهیزات كامپیوتر

عصر دانش افزار

100 : تن