طب مدرن مومنی
درباره شرکت

id : 25194
نام : طب مدرن مومنی
پروانه بهره برداری : 42875
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بزرگراه آفریقابلوارگلشهرساختمان آریاواحد 11
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه آفریقابلوارگلشهرساختمان آریاواحد 11

ماشین الات خط رنگ

طب مدرن مومنی

2550 : تن