طب تصویر
درباره شرکت

id : 25192
نام : طب تصویر
پروانه بهره برداری : 69334
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ كریم خان زندخ به آفرین ساختمان شماره2طبقه اول جنوبی
آدرس دفتر مرکزی : خ كریم خان زندخ به آفرین ساختمان شماره2طبقه اول جنوبی

چراغهای بیمارستانی

طب تصویر

4320 : تن

پالس اكسیمتری

طب تصویر

4320 : تن

دستگاه تنفس مصنوعی

طب تصویر

1500 : تن