صنعتی كوشا سیدعزیزحسینی
درباره شرکت

id : 25158
نام : صنعتی كوشا سیدعزیزحسینی
پروانه بهره برداری : 11688
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج - پشت شیرپاستوریزه -انتهای خیابان نهم
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشینهای تزریق زیره كفش

صنعتی كوشا سیدعزیزحسینی

3500 : تن