صنعتی دفتركل كالا
درباره شرکت

id : 25126
نام : صنعتی دفتركل كالا
پروانه بهره برداری : 23288
تلفن کارخانه : 2176262747
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 4 كیلومتر بعد از پلیس راه جاجرود ،منطقه صنعتی كمرد ،كوچه پنحم ،پلاك 2و 4
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه رسالت خروجی برازنده سهرودی شمالی

ترمینال سوكت (كانكتور دسته سیم)

صنعتی دفتركل كالا

200 : تن

سیستم نمونه برداری از مایعات

صنعتی دفتركل كالا

200 : تن

پروب نمونه برداری از مواد مذاب

صنعتی دفتركل كالا

2300 : تن

حسگر دما ترموكوپل

صنعتی دفتركل كالا

8000000 : عدد