صنایع رنگ پاش ایران - رضا فعال علوی
درباره شرکت

id : 24927
نام : صنایع رنگ پاش ایران - رضا فعال علوی
پروانه بهره برداری : 37411
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نارمك سمنگان شماره253مقابل هنرستان گارآموز
آدرس دفتر مرکزی : خیابان نارمك سمنگان شماره 253 مقابل هنرستان كارآموز

ماشین الات خط رنگ

صنایع رنگ پاش ایران - رضا فعال علوی

100 : تن