صنایع تهویه اروند
درباره شرکت

id : 24916
نام : صنایع تهویه اروند
پروانه بهره برداری : 51176
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سه راه آذری - 11 متری بوتان - روبروی سرویس مجازبوتان
آدرس دفتر مرکزی : null

هواساز

صنایع تهویه اروند

2 : دستگاه